Projektas „LATIA eksporto plėtra“

2019 06 01

LATIA eksporto plėtra (NR. 03.2.1-LVPA-K-807-02-0007) projekto tikslas: plėtoti LATIA – kaip klasterio – lietuviškos produkcijos eksportą tikslinėse rinkose. Projekto uždavinys: plėtoti LATIA – kaip klasterio – lietuviškos produkcijos eksportą, įsitraukiant į tarptautines tinklų grandines, pristatant produkciją užsienio parodose ir įgyvendinant aktyvias rinkodaros priemones. Projekto veikla: LATIA veikos sinergija didinanti klasterio lietuviškos produkcijos eksportą per dalyvavimą tarptautiniuose tinkluose, paroduose ir įgyvendinant aktyvias rinkodaros priemones. Produkto stebėsenos rodikliai: 10 subsidijas gaunančių įmonių. Rezultato stebėsenos rodikliai: Investicijas gavusio įmonių klasterio lietuviškos kilmės produkcijos eksporto padidėjimas. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2019-06-01 iki 2021-05-31. Projektas įgyvendinams pagal ES priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-807 „Verslo klasteris LT“. Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo. Projekto išlaidų suma – 540 398,47 Eur. Skirtas finansavimas – 309 953,43 Eur. Projekto vykdytojas: LATIA. Savanorių pr. 22 – 201, LT- 03116 Vilnius, tel.: +370 5 279 0131 www.latia.lt

arrow