ECOMODA

2022-04-01

Projekto Nr.: 2021-2-PL01-KA220-VET-000048919

Projekto aprašymas:

Neseniai įgyvendinta ES iniciatyva dėl tvarios tekstilės strategijos siekiama padėti „ES pereiti prie klimatui neutralios žiedinės ekonomikos, kai gaminiai yra sukurti taip, kad būtų patvaresni, daugkartinio naudojimo, pataisomi, perdirbami, bei būtų tausoja energiją“. Siekdama kovoti su žmogaus teisių pažeidimais, EK taip pat ėmėsi kai kurių preliminarių veiksmų dėl kontrolės reikalavimų tiekimo grandinėje. Kadangi tekstilės ir drabužių sektorius yra viena iš labiausiai aplinką teršiančių, bet tuo pačiu ir pelningiausių pramonės šakų, labai svarbu judėti tvaresnės ir etiškesnės ateities link. Kad perėjimas būtų sėkmingas, pramonė, be kita ko, turi spręsti iššūkius, susijusius su sektoriaus darbuotojų įgūdžiais. Tarptautinės darbo organizacijos duomenimis (2019 m.) visoje tekstilės, drabužių, odos ir avalynės (TCLF) tiekimo grandinėje vis dažniau reikia naujų įgūdžių, susijusių ne tik su naujais gamybos procesais, bet ir tokiose srityse kaip dizainas, finansai, produktų kūrimas, logistika, rinkodara, pardavimas ir klientų aptarnavimas. Ateityje, siekiant užtikrinti, kad darbdaviai ir darbuotojai gebėtų prisitaikyti prie naujų technologijų, naujų medžiagų ir didėjančio spaudimo gaminti produktus tausiai aplinką, vis svarbiau bus valdyti įgūdžių ugdymą ir spręsti įgūdžių trūkumą.

Projekto finansavimas:

Europos Sajungos ERASMUS+ programa

Projekto rezultatai:

ECOMODA tikslai yra šie:
– Didinti informacijos sklaidą apie tvaraus ir etiško vystymosi svarbą tekstilės ir aprangos sektoriuje, ypatingą dėmesį skiriant MVĮ įmonėms.
– Sukurti e-mokymosi kursą, siekiant pakelti tekstilės ir aprangos sektoriuje veikiančių įmonių atsakingų darbuotojų žinių lygį.
– Atnaujinti ir sustiprinti tekstilės ir aprangos sektoriaus įmonių darbuotojų įgūdžius per mišrų mokymąsi tvarumo srityje.
– Puoselėti įmonėse įsitraukimo kultūrą, kur per skaitmeninę platformą kiekvienas aktyviai prisideda prie tvarumo tikslų įgyvendinimo.
– Nustatyti pramonės poveikį gamtai ir socialinei aplinkai ir įgyvendinti darnaus ir etiško įmonių vystymosi strategiją.

Laukiami projekto rezultatai:
– E-mokymosi kursas MVĮ savininkams, vadovams, dizaineriams ir tekstilės gamintojams.
– Mišrus mokymosi kursas apie tvarumą ir etiką drabužių ir tekstilės gamybos įmonių darbuotojams.
– Internetinė platforma, kurioje yra strateginio plano įrankių rinkinys, skirtas darbuotojams formuluoti savo idėjas apie tvarumą ir etiką.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2022-04-01 – 2024-03-31

Projekto koordinatorius: Lodz Chamber of Industry – Commerce (LCIC)

Projekto partneriai: LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTILĖS ĮMONIŲ ASOCIACIJA (LATIA), Istanbul Chamber of Commerce and Industry (ICOC), Knowledge, Innovation and Strategies Management Club (KISCM), Consorzio Bimbo Italia (CBI), IDEC

 

arrow