REWAFT

2023-03-23

Projekto Nr.  2022-1-LT01-KA220-HED-000086367

Projekto pradžia: 2022-11-01

Projekto pabaiga: 2024-10-31

Projekto aprašymas:

REWAFT projektu norima didinti informuotumą apie vandens pėdsaką tekstilės sektoriuje ir kelti studentų bei tekstilės įmonių tvarumo įgūdžius, susijusius su tvariu vandens naudojimu tekstilėje. Visų pirma, įgyvendinant projektą bus sukurtas modelis ir internetinis įrankis, kuris padės tekstilės įmonėms išmatuoti vandens pėdsaką ir parengti veiksmų planus, kaip jį sumažinti.

Be to, įgyvendinant projektą bus parengtas e. mokymosi kursas įmonėms, organizuojami pažintiniai vizitai, renkama geroji praktika ir rengiami seminarų kursai aukštųjų mokyklų studentams ir tekstilės inžinerijos krypčių absolventams, siekiant ugdyti jų tvarumo įgūdžius mažinant tekstilės sektoriaus vandens pėdsaką.

Ši praktika parengs aukštųjų mokyklų studentus, absolventus ir darbuotojus tapti tikrais pokyčių agentais ir žymiai sumažins vandens pėdsaką tekstilės gaminiuose.

Projekto tikslai:

Pagrindinis projekto tikslas – didinti informuotumą apie vandens naudojimą ir vandens pėdsaką tekstilės sektoriuje bei mokyti aukštųjų mokyklų studentus ir įmonių darbuotojus, kaip sumažinti tekstilės pramonės vandens pėdsaką.

Pasiūlyti modelį ir internetinį vandens pėdsako tekstilės sektoriuje matavimo įrankį, kurį naudotų įmonės ir aukštosios mokyklos.

Parengti seminarų kursą aukštųjų mokyklų studentams, kurie padėtų jiems įgyti reikiamų įgūdžių, kad būtų galima nustatyti, išmatuoti ir sumažinti vandens pėdsaką tekstilėje.

Parengti e-mokymosi mokymo kursą, skirtą tekstilės įmonių personalo gebėjimų ugdymui.

Surinkti gerąją patirtį apie tvarų vandens naudojimą tekstilės sektoriuje iš tekstilės įmonių.

Suburti akademinę bendruomenę ir pramonę, įtraukiant įmones į seminarus studentams ir organizuojant verslo pasaulio ekspertų paskaitas.

Skleisti projekto rezultatus ir didinti informuotumą apie vandens pėdsako įtaką tekstilės pramonės tvarumui ir efektyvumui.

 

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite oficialioje svetainėje:

https://textilewaterfootprint.eu/lt/

Partners – KAUNAS UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, UNIVERSIDAD POLITECNICA DE VALENCIA, IDEC S.A., UNIVERSITY OF WEST ATTICA, ‘WATER FOOTPRINT NETWORK’, LATIA (LITHUANIAN APPAREL AND TEXTILE INDUSTRY ASSOCIATION)

arrow