Projektas SESEC

2014 06 12

Į efektyvų vartojimą ir konkurencingumą tekstilės ir drabužių gamyboje turi būti atsižvelgta tiek šios dienos, tiek ir ateities energijos poreikių kontekste.

Projekto SESEC tikslas yra pagerinti efektyvų energijos vartojimą drabužių pramonėje, kreipiant ypatingą dėmesį į mažas ir vidutinio dydžio kompanijas, kuriant specifinius įrankius ir pritaikant juos visame Europos regione.

Projektas SESEC padeda kompanijoms sužinoti apie energijos vartojimo efektyvumo gerinimo būdus ir leidžia joms palyginti situaciją savo įmonėje su kitomis šio sektoriaus įmonėmis įvairiuose gamybos procesuose.

Projekto SESEC metu buvo išplėtota ir Energijos Taupymo Schema ESS     ESS – tai nemokamas instrumentas, specialiai pritaikytas drabužių gamintojams. Sukurta mažoms ir vidutinio dydžio kompanijoms (MVĮ), ESS įgalina įvertinti energijos suvartojimą ir rekomenduoja priemones sumažinti jos vartojimą.

Projektas SESEC skatina geriausių praktikų naudojimą visam sektoriui, pristatydamas projekto partnerių, esančių 5-iose Europos šalyse bei Europos aprangos ir tekstilės konfederacijos EURATEX narių patirtį. Į projektą ketinama įtraukti daugiau nei 150 kompanijų atliekant bandymus ir naudojant ESS pagerinti jų efektyvų energijos vartojimą.

Remdamasi 28-ių Europos drabužių gamintojų įmonėse atliktais energijos auditų rezultatais, projekto SESEC komanda išanalizavo energijos suvartojimo struktūrą ir nustatė geriausias investicijų į energijos taupymą srityje sukauptas praktikas.

Tai padėjo keletui kompanijų Europoje optimizuoti jų energijos suvartojimą, pavyzdžiui:

Dėka SESEC siūlymo, Italijos kompanija CANALI spa identifikavo galimybes, kaip optimizuoti jų šilumos ir elektros suvartojimą, pasitelkiant inovatyvius metodus, ir tokiu būdu ženkliai sumažino išlaidas elektros energijos vartojimo srityje.

Projekto SESEC dalyvis – Bulgarijos gamintojas Kris Fashion atrado galimybę, leidžiančią sutaupyti 10-15% metinio energijos suvartojimo kaštų.

Rumunų kompanija SC Datsa Textil SRL įdiegė visą eilę sprendimų, kurie jau sutaupė vidutiniškai 20% energijos kaštų.

Portugalų kompanija DAMEL, besispecializuojanti sportinių drabužių gamyboje, atrado galimybių sutaupyti apšvietimui, optimaliau reguliuoti kintantį gamybos pajėgumų apkrovimą ir taip sutaupyti iki 5% elektros energijos, bei iki 3% – šiluminės energijos suvartojimo.  Tai taip pat buvo pasiekta projekto SESEC metu gautų konsultacijų  dėka.

Projektas SESEC parengia efektyvios energijos vartojimo gaires, remiantis gamybos modelių analize ir kompanijų duomenimis iš 5 skirtingų ES šalių. Tai leidžia kompanijoms nustatyti vartojimą kompanijos viduje ir atlikti palyginamąja analizę atsižvelgiant į kitų šio sektoriaus dalyvių duomenis.

Naudodamos projekto SESEC vykdymo metu sukurtą energijos taupymo schemos ESS įrankį , įmonės gali pačios savarankiškai apibrėžti savo vartojimo poreikius  ir dirbti pagal geriausias praktikas efektyviam energijos vartojimui didinti.

Projekto SESEC rėmuose pateikiama 14-a mokymo modulių , kuriuose detaliai pristatoma kaip atskira kompanija turėtų diegti priemones energijos vartojimo efektyvumui didinti, atsižvelgdama į kainos/naudos santykį.

Ką projektas SESEC siūlo kompanijoms?

–     tris ESS įrankius, kuriuos gali pritaikyti kompanijos personalas, būtent Energijos paskirstymo paramos įrankis, energijos valdymo ir palyginamosios analizės įrankis ir savęs įsivertinimo įrankis ;
–     keturiolika mokymo modulių, kuriuose pateikiamos geriausi šioje srityje sukaupti praktiniai pavyzdžiai
–     tiesioginę pagalbą, kurią suteikia projekto SESEC koordinatoriai kai kuriose Europos šalyse įrankių valdymo ir naudojimosi jais klausimais.

Įrankiai ir mokymo moduliai yra prieinami nemokamai Projekto SESEC internetiniame puslapyje. Tiesioginė parama gali būti suteikta bendradarbiaujant su nacionaliniais partneriais, pateiktais projekto internetiniame puslapyje.

SESEC įrankius nemokamai galima atsisiųsti iš čia: www.euratex.eu/sesec
Kontaktinis asmuo Lietuvoje :  Linas Lasiauskas, LATIA, el.paštas : linas@latia.lt
Kontaktinis asmuo kitose ES šalyse : Mauro Scalia , EURATEX , el.paštas : sesec@euratex.eu

arrow