Projektas „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“

2018 12 19

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) įgyvendina projektą „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių naujų užsienio rinkų paieška ir esamų rinkų plėtra“ pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės Lt“.

Skirta finansavimo suma: 299.962,29 Eur.

Projekto tikslas – skatinti Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių lietuviškos kilmės produkcijos eksportą.

Norėdamos toliau didinti lietuviškos produkcijos eksporto pardavimus ir norėdamos išlikti konkurencingomis pasaulinės rinkos dalyvėmis, LATIA įmonės projekto įgyvendinimo metu planuoja kuo daugiau dėmesio skirti esamų rinkų plėtrai ir naujų užsienio rinkų paieškai.

Dalyvavimas užsienio parodose tai viena iš efektyviausių priemonių, prisidėsiančių prie įmonių eksporto rodiklių augimo, naujų klientų užsienio rinkose suradimo. Siekdamos užtikrinti ilgalaikę plėtrą įmonės ir po projekto įgyvendinimo numato dalyvauti užsienio parodose.

Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2018-09-01
Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2021-08-28.

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo lėšomis.

arrow