LATIA dalyvavo Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos strateginių krypčių aptarime

Rupjūčio 13 d. Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacijos (LATIA) atstovai dalyvavo nuotoliniame Lietuvos pramonės transformacijos nuo linijinės link žiedinės ekonomikos strateginių krypčių aptarime. Susitikime siekta išgryninti Lietuvos pramonės perėjimo nuo linijinės prie žiedinės ekonomikos transformacijos strategines kryptis ir identifikuoti įvairių suinteresuotųjų šalių konkrečius pasiūlymus.

Susitikime dalyvavo valdžios institucijų, viešųjų įstaigų, kompetencijos centrų, pramonės įmonių bei asociacijų, mokslo bei švietimo įstaigų, konsultacinių bendrovių, vartotojų, nevyriausybinių organizacijų, atliekų tvarkymo sektoriaus atstovai bei ekspertai.

Aptarime taip pat kalbėta apie reguliacinę, valdymo bei kultūrines aplinkas, veiksmus ir pokyčius, būtinus norint įgalinti ir pasiekti planų veiksmingumą. LATIA, siekdama atstovauti savo narių interesus, jau yra pateikusi savo siūlymus, kurie, tikimasi, bus įtraukti į ilgalaikius Lietuvos valdžios institucijų strateginius planus. Su siūlymais susipažinti galite čia: http://www.latia.lt/news/390

Pasiektas bendras strateginės sesijos rezultatas atsispindės rengiamame Lietuvos pramonės perėjimo prie žiedinės ekonomikos kelrodyje.

Daugiau informacijos apie projektą: https://mita.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/mita-vykdomi-projektai/ze-kelrodis-pramone

2021 08 23

arrow