Pasiūlymai dėl MVI verslo finansavimo alternatyvų

Darbo grupė, sudaryta iš Lietuvos banko, Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos ir Lietuvos Respublikos finansų ministerijos atstovų, parengė pasiūlymus dėl priemonių, skirtų skatinti alternatyvų smulkaus ir vidutinio verslo finansavimą Lietuvoje.  Pasiūlymai pateikti pridedamame dokumente.  LATIA narių prašoma įvertinti dokumente pateiktas priemones ir pateikti savo pastabas arba papildomus siūlymus LATIA administracijai el.paštu: latia@latia.lt iki š.m. kovo mėn. 29 d.

arrow