Įstatai

1.1. LIETUVOS APRANGOS IR TEKSTILĖS ASOCIACIJA (toliau – Asociacija) yra savarankiškas ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija, savanoriškumo principu jugiantis Lietuvos tekstilės ir aprangos įmones, įvairių su jomis susijusių ūkio subjektų bei asocijuotų struktūrų juridinius asmenis. Asociacija veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Civiliniu kodeksu, Lietuvos asociacijų įstatymu, kitais teisės aktais ir šiais įstatais.

arrow