Narystės privalumai

Atstovavimas

 • Narių interesai yra aktyviai ir profesionaliai atstovaujami valdžios institucijose.
 • Narių interesai atstovaujami ES institucijose bei tarptautinėse organizacijose.
 • Narių interesai atstovaujami santykiuose su socialiniais partneriais.

Informavimas

 • Nariai pirmieji gauna informaciją apie aprangos ir tekstilės sektoriaus teisinį reguliavimą
 • Lietuvoje ir numatomus pasikeitimus.
 • Nariai gauna informaciją apie numatomus aprangos ir tekstilės sektoriaus reguliavimo pokyčius ES.
 • Nariai nuolat supažindinami su naujausia ir aktualiausia informacija asociacijos svetainėje bei socialiniuose tinkluose, specialiai rengiamame e. naujienlaiškyje.
 • Nariai turi teisę į naudingą jų verslui informaciją, kuria disponuoja asociacija.

Įsitraukimas

 • Nariai turi galimybę dalyvauti bendroje projektinėje veikloje.
 • Nariai gali inicijuoti ir spręsti sektoriui aktualius klausimus.
 • Nariai gali dalyvauti asociacijos komitetų ir darbo grupių veikloje.
 • Nariai gali deleguoti savo atstovą į verslui aktualius valdžios komitetus, komisijas ir darbo grupes.
 • Nariai gali dalyvauti organizuojamuose mokymuose, aktualiuose seminaruose, renginiuose, diskusijose, socialinėse akcijose bei kt. asociacijos veiklose.

Partnerystė ir bendradarbiavimas

 • Nariai tiesiogiai bendrauja su visais asociacijos nariais.
 • Nariai didina savo žinomumą asociacijos komunikacijos kanalais.
 • Eksporto plėtros galimybės – dalyvaujant parodose ir verslo misijose.
 • Narys turi plačias galimybes užmegzti naudingus verslui kontaktus.
arrow