Visuotinis LATIA narių susitikimas: pristatyta veiklos ataskaita, pranešimai, balsavimas ir kita

Šiandien vyko visuotinis LATIA narių susitikimas, kurio  metu buvo aptarti esminiai asociacijos reikalai:  pristatyta finansinė ataskaita, pateikta veiklos ataskaita už 2022 metus, atliktas revizijos akto pristatymas, vykdytas balsavimas, aptarti kiti aktualūs klausimai. Turėjome du kviestinius svečius, kurie kalbėjo aktualiomis temomis.

Susitikime pranešimą skaitė „Eversheds Saladžius“ teisines paslaugas teikiančios įmonės advokatas Rimtis Puišys, kuris išsamiai papasakojo apie teisines sutartis – esminius rizikų valdymo saugiklius ir draudžiamus susitarimus. Advokatas priminė, kad gali surengti įmonėms mokymus panašiomis temomis, tad esant poreikiu galite drąsiai kreiptis tiek dėl mokymų, tiek dėl kitų teisinių paslaugų teikimo.

Taip pat susitikime kalbėjo Prof. Rimvydas Milašius iš Kauno technologijų universiteto (KTU), kuris pristatė vykdomą „GreenTex“ projektą. Šis projektas skirtas stiprinti tvarios tekstilės ideologiją ir ugdyti sąmoningą vartojimą – ypač jaunosios auditorijos tarpe.

Ačiū kalbėjusiems ir visiems susirinkusiems!

arrow