Projektas „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių darbuotojų sektorinių kompetencijų, reikalingų kurti inovacijomis grįstus produktus, ugdymas“

2019 07 01

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija (LATIA) įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą Nr. 09.4.3-ESFA-K-814-02-0016 „Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių darbuotojų sektorinių kompetencijų, reikalingų kurti inovacijomis grįstus produktus, ugdymas“ pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.4.3-ESFA-K-814 „Kompetencijos LT“. Skirta finansavimo suma: 186.777,23 Eur. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia: 2019-07-01.Projekto veiklų įgyvendinimo pabaiga: 2022-07-01. Projekto tikslas – užtikrinti nuolatinį Lietuvos aprangos ir tekstilės gamybos įmonių darbuotojų kvalifikacijos lygio palaikymą, jų profesinį mobilumą ir gebėjimą sparčiai persiorientuoti į kito ūkio sektoriaus veiklas, siekiant sudaryti galimybę įmonių darbuotojams gauti aukščiausios kokybės mokymus. Projekto uždavinys – ugdyti Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių darbuotojų sektorines kompetencijas, reikalingas kurti inovacijomis grįstus produktus bei diegiant skaitmeninimo technologijas.

arrow