Projektas „Žalioji” tekstilė tvariai Europos ekonomikai

Lietuvos aprangos ir tekstilės įmonių asociacija LATIA, kartu su Armėnijos Gamintojų ir verslininkų sąjunga (UMBA), vykdo projektą “Žalioji” tekstilė tvariai Europos ekonomikai. Šis projektas, oficialiai startavęs 2021 m. gruodžio 1 d., yra finansuojamas EUROCHAMBERS, pagal priemonės EU4B Connecting Companies projektą ENI/2019/411-865.

Projektu siekiama šių pagrindinių tikslų:

  • Skatinti Armėnijos tekstilės sektoriaus konkurencingumą, propaguojant tvaraus vystymo praktikas ir požiūrį tarp MVĮ;
  • Pagerinti rinkos prieinamumą, užmezgant bei palaikant sąsajas tarp Armėnijos ir Lietuvos MVĮ tekstilės sektoriuje.
  • Projekto metu siekiama gilinti vietinių MVĮ žinias apie tvarias gamybos praktikas, pasitelkiant patirties pasidalijimo formatą (P2P). Tvarumo standartai, reguliavimas, sertifikavimo schemos, aplinkai palankios žaliavos bei tiekimo praktikos, žiedinės ekonomikos aspektai – tai kelios pagrindinės temos, į kurias orientuojamos patirties pasidalijimo sesijos.
  • Gerosios patirtys bei patirties pasidalijimo metu įgytos žinios bus įtrauktos į Atsakingo eksporto gidą (Responsible exporters’ guide), kuris taps žinių šaltiniu palaikant Rytų partnerystės šalių įmones, norinčias patekti į ES rinką.
  • Verslo kontaktai tarp Armėnijos ir Lietuvos MVĮ bus vystomi laikantis verslo pažinčių verslui (B2B matchmaking) metodologijos. Projekto metu planuojami vykdyti tiesioginiai ir nuotoliniai susitikimai.
  • Tiesioginiai susitikimai bus organizuojami per verslo misijas projekto partnerių šalyse. Tokie abipusiai vizitai padės geriau suprasti tiek tvarias verslo praktikas, tiek partnerių galimybes.
arrow