TECOFASH

Projektas „Strategic Partnership Promoting Education for the Transition of the Fashion Sector Towards Digital and Sustainable Business Models”. Nr. 2021-1-PL01-KA220-VET-000034636

Pagrindinis TECOFASH projekto tikslas – remti našią, konkurencingą ir tvarią Europos mados industriją, daugiausia dėmesio skiriant MVĮ ir startuolių profesionalų gebėjimų didinimui, kad jie per tarptautinį ir kartų bendradarbiavimą paverstų savo verslą žiediniais verslo modeliais ir aplinkosaugos bei tvariomis inovacijomis ir mokymais.
Projekto mokymuose bus apsvarstyta triguba Elkingtono teorijos esmė: ekonominis, socialinis ir aplinkosauginis kaip trys tvarumo įrankiai.

TECOFASH projektas pristatomas kaip siūlymas, skirtas 3 specifiniams tikslams:
1 tikslas – patyrusių mados verslininkų supratimo didinimas apie jų prisitaikymo ir naujovių poreikį, siekiant pereiti prie naujų tvaraus verslo modelių.
2 tikslas – naujų kompetencijų ugdymas jaunimui ir bedarbiams, siekiant pritaikyti inovacijų žiedines ir skaitmenines schemas mados sektoriuje.
3 tikslas – šių dviejų tikslinių grupių kartų bendradarbiavimas ir tarpusavio mokymasis, kad jos galėtų gauti naudos iš aukštesnio lygio žinių, taip pat prisidedant prie naujos kartos darbo jėgos pritraukimo į sektorių.

arrow