AEQUALIS4TCLF

Stipresnės ateities kūrimas: AEQUALIS4TCLF kelia Europos tekstilės pramonės įgūdžius

Tekstilės, aprangos, odos ir avalynės pramonė (TCLF) yra gyvybiškai svarbi Europos ekonomikos dalis, tačiau jos ateičiai gresia didėjantis įgūdžių trūkumas. Pradedamas projektas AEQUALIS4TCLF Blueprint – bendros pastangos, vienijančios septynias Europos šalis – Čekiją, Kroatiją, Lietuvą, Suomiją, Nyderlandus, Slovėniją ir Serbiją.

Šiuo plataus užmojo projektu siekiama sukurti vieningą Europos požiūrį į TCLF darbo jėgos kvalifikacijos kėlimą ir perkvalifikavimą.

Projekte daugiausia dėmesio skiriama dviem pagrindiniams tikslams. Pirma, juo siekiama aprūpinti pramonę tvaria ir skaitmenine ateitimi. Skatinant pramonės lyderių, pedagogų ir darbdavių partnerystę, AEQUALIS4TCLF nustato esminius įgūdžius ir rengia naujas mokymo programas. Tai įgalina darbuotojus priimti tvarumo ir skaitmeninimo pažangą, užtikrinant pramonės pasirengimą žiedinei ekonomikai ir novatoriškiems gamybos modeliams.

Antra, projektu sprendžiamas dabartinis įgūdžių trūkumo klausimas. Organizuojant seminarus ir rengiant išsamias gaires, juo skatinama socialinė įtrauktis, sauga ir atitikties užtikrinimas pramonėje. Šiomis bendromis pastangomis ne tik stiprinamas TKKG sektorius dalyvaujančiose šalyse, bet ir Europa tampa tvarios ir novatoriškos gamybos praktikos lydere.

Projekto pradžia – 2024-02-01 

Projekto trukmė – 4 metai.

arrow